Siêu Thị: 9-10-11 Nguyễn Đáng, P9, TP Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 866 456 - Fax: (074) 3 86 96 96
Email: thicuongtv@gmail.com
(Cạnh Trung Tâm Văn Hóa Người Hoa)